Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

 

Državni zbor RS je februarja 2004 sprejel Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) in s tem zakonsko uredil ustavno pravico do informacij javnega značaja. Slovenska ustava namreč v 39. členu določa, da ima vsakdo pravico dobiti informacijo javnega značaja, za katero ima v zakonu utemeljen pravni interes, razen v primerih, ki jih določa zakon. Prav tako se z ZDIJZ omogoča državljanom ustavna pravica iz 44. člena o neposrednem in posrednem sodelovanju državljanov pri upravljanju javnih zadev.

 

ZDIJZ določa, da so informacije javnega značaja prosto dostopne pravnim in fizičnim osebam ter opredeljuje, kaj je informacija javnega značaja. To je informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali drugega dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb.

 

Informacija javnega značaja mora torej kumulativno izpolnjevati vse tri pogoje:

  1. izvirati mora iz delovnega področja organa,
  2. nahajati se mora v materializirani obliki in
  3. organ mora z informacijo razpolagati.

Če konkretna informacija zadosti vsem trem pogojem, se prosilcu omogoči dostop do zahtevane informacije. Izjeme taksativno določa ZDIJZ v 1. odstavku 6. člena (tajni podatki, osebni podatki, podatki v zvezi s kazenskim pregonom ali v postopku s prekrški, podatki v dokumentu, ki je v postopku izdelave itd.) in če gre za take podatke, organ prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije.

 

Prosilcem pojasnjujemo, da organ po zakonu ni dolžan sestavljati odgovorov na vprašanja, ustvariti novega dokumenta, zbirati informacij, opravljati raziskav ali analizirati podatkov, temveč skladno z zakonom samo posreduje dokumente, s katerimi razpolaga. 

 

 

Obrazec - vloga za dostop do informacij javnega značaja

 

 

Kontaktni podatki za posredovanje vlog: 

Inšpektorat RS za okolje in prostor

Dunajska cesta 58

1000   Ljubljana

e-pošta: gp.irsop(at)gov. si

 

 

URADNE OSEBE za posredovanje informacij javnega značaja:

     *  področje Gradbene, geodetske in stanovanjske inšpekcije:  Maja Bačnik in Srečko Valič
     *  področje Inšpekcije za okolje in naravo:  mag. Jasna Rakuljić Zelov