Skoči na vsebino

O INŠPEKTORATU

 

Inšpektorat RS za okolje in prostor je upravni organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor. Deluje samostojno in neodvisno ter po pravilih, ki jih določajo ustava, zakoni in podzakonski predpisi. Inšpektorat vodi in ga zastopa glavna inšpektorica, ki je za svoje delo in za delo inšpektorata odgovorna ministrici, pristojni za okolje in prostor.

 

 

NAZIV IN SEDEŽ ORGANA:

Inšpektorat RS za okolje in prostor 

Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana

 

VODENJE IN ZASTOPANJE ORGANA:

Dragica Hržica, glavna inšpektorica

 

DAVČNA ŠTEVILKA: 46975268

MATIČNA ŠTEVILKA: 2482894000

REGISTRSKA ŠTEVILKA: 5425699815

 

 

KONTAKT:

telefon:   (01) 420 44 88 (n.c.)
telefax:   (01) 420 44 83 

e-pošta:   gp.irsop(at)gov.si 

 

 

Stanovanjska inšpekcija:

e-pošta: stan.irsop(at)gov.si

 

 

Čezmejno pošiljanje odpadkov (TFS):

telefon: (01) 777 00 84

fax: (01) 420 44 83

e-pošta: tfs.irsop(at)gov.si

 

 

lokacija Dunajska cesta 58, Ljubljana (vodstvo inšpektorata)

lokacija Vožarski pot 12, Ljubljana (Območna enota Ljubljana in stanovanjska inšpekcija)