Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA JAVNOST - STRAN 3 OD 13

Nadzor čezmejnega pošiljanja odpadkov - april 2018


Ljubljana, 4. 5. 2018 - V okviru IMPEL (Mreža EU za implementacijo in okrepitev okoljske zakonodaje) projekta »Okrepljene aktivnosti« (Enforcement actions)" so bile v mesecu aprilu izvedene tri koordinirane akcije nadzora...

Septembra se prične poostren inšpekcijski nadzor pri imetnikih okoljevarstvenih dovoljenj


Ljubljana, 11. 4. 2018 – V lanskem letu se je v podjetjih, katerih dejavnost je povezana z ravnanjem z odpadki, zgodilo več požarov. Vlada RS je zato sprejela sklep, da morajo projektne skupine opraviti poostren inšpekcijski...

Akcija nadzora vožnje v naravnem okolju med zimskimi počitnicami 2018


Ljubljana, 9. 4. 2018 – Inšpekcija za okolje in naravo (ION) Inšpektorata RS za okolje in prostor (IRSOP) je v okviru svojih pristojnosti skupaj s policijo izvedla nadzor vožnje z vozili na motorni pogon in kolesi v naravnem...

Obvestilo - Inšpekcija za okolje in naravo ne posluje več v Kočevju


Inšpektorat RS za okolje in prostor obvešča, da z dnem 1. 4. 2018 Inšpekcija za okolje in naravo ne posluje več v Kočevju, na naslovu Trg zbora odposlancev 2, Kočevje. Stranke se lahko obrnejo neposredno na Območno enoto...

Poročilo Akcije nadzora nad gradbenimi proizvodi v letu 2017


Ljubljana, 16. 1. 2018 – Gradbena inšpekcija Inšpektorata RS za okolje in prostor (IRSOP) je v letu 2017 opravila koordinirano akcijo v zvezi z nadzorom nad vgrajevanjem gradbenih proizvodov. Cilj akcije je bil ugotoviti stanje na...

Akcija nadzora oskrbe s pitno vodo 2017 – poročanje občin o standardih opremljenosti


Ljubljana, 16. 1. 2018 – Inšpekcija za okolje in naravo Inšpektorata RS za okolje in prostor (IRSOP) je od septembra do decembra 2017 izvedla Akcijo nadzora oskrbe s pitno vodo - poročanje občin o standardih opremljenosti. V...

Akcija nadzora rabe mineralne, termalne in termomineralne vode 2017


Ljubljana, 15. 1. 2018 – Inšpekcija za okolje in naravo Inšpektorata RS za okolje in prostor (IRSOP) je od julija do decembra 2017 izvedla Akcijo nadzora rabe mineralne, termalne in termomineralne vode. Akcija je bila usmerjena...