Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA JAVNOST - STRAN 3 OD 17

Nadzori trgovine z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami in zagotavljanja ustreznih bivalnih razmer za njihovo gojenje v letu 2018


Kljub temu, da se zdi trgovanje z deli divjih živali, kot so slonovina, rogovi nosoroga, luske luskavcev, tigrove kosti, medvedji žolč ali palisander za Slovenijo eksotična tema, dejstva kažejo, da je tudi Slovenija del prostora,...

Ugotovitve inšpekcijskih pregledov na področju upravljanja večstanovanjskih stavb


Ljubljana, 21. 12. 2018 – Da bi izboljšali kakovost upravljanja večstanovanjskih stavb, je Gradbena inšpekcija Inšpektorata RS za okolje in prostor tudi v letošnjem letu izvedla usmerjeno akcijo, v kateri je preverjala...

Nadzor pokazal, da veliko gradenj ni ustrezno označenih in ograjenih


Ljubljana, 20. 12. 2018 – Med marcem in oktobrom letos je Gradbena inšpekcija Inšpektorata RS za okolje in prostor izvedla koordinirano akcijo nadzora nad izpolnjevanjem obveznosti, ki jih morata pred pričetkom izvajanja del...

Gradbena inšpekcija v akciji nadzora ugotovila, da je vsak peti objekt zgrajen nelegalno


Ljubljana, 19. 12. 2018 – Gradbena inšpekcija Inšpektorata RS za okolje in prostor je izvedla koordinirano akcijo nadzora, usmerjeno v odkrivanje nedovoljenih gradenj, predvsem na varovanih območjih, v objekte v gradnji in ne v že...

Akcija nadzora rabe mineralne, termalne in termomineralne vode 2017 – 2018


Ljubljana, 18. 12. 2018 – Inšpektorat RS za okolje in prostor (IRSOP) je izvedel nadzor 18 večjih koncesionarjev za rabo vode iz globokih termalnih in mineralnih vodonosnikov. Akcija nadzora tega področja je bila načrtovana, ker...

Izdelano končno poročilo akcije nadzor nad uporabo objektov v javni rabi 2018


Ljubljana, 14. 12. 2018 – Gradbena inšpekcija Inšpektorata RS za okolje in prostor je v letošnjem letu izvedla nadzor nad uporabo objektov v javni rabi. Akcija je bila usmerjena predvsem v nadzor nad uporabo tistih objektov, v...

V Sloveniji imamo preveč nelegalnih, varnostno in okoljsko neustreznih motokros prog


Ljubljana, 14. december 2018- Generalna policijska uprava, Inšpekcija za okolje in naravo Inšpektorata RS za okolje in prostor, gozdarska in kmetijska inšpekcija so v letošnjem oktobru izvedle skupen nadzor nad delovanjem...