Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA JAVNOST - STRAN 2 OD 17

Obvestilo: 10.1.2019 ni poslovanja s strankami


V četrtek, 10. 1. 2019, ne bo možno poslovanje s strankami v Inšpektoratu RS za okolje in prostor zaradi izobraževanja uslužbencev. Za nujne primere pokličite na telefonsko številko (01) 420 44 88 (n.c.). Inšpektorat RS za...

Poziv NVO za uskladitev ustanovitvenih aktov z Zakonom o nevladnih organizacijah do 31. 3. 2019


Ljubljana, 7. 1. 2019 - Društva in druge nevladne organizacije, ki so na dan uveljavitve Zakona o nevladnih organizacijah (ZNOrg), 14. 4. 2018, imele podeljen status nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju...

Geodetska inšpekcija poroča o nadzoru nad evidentiranjem nepremičnin v katastru stavb in registru nepremičnin v letu 2018


Ljubljana, 8. 1. 2019 – Geodetska inšpekcija Inšpektorata RS za okolje in prostor je v letu 2018 zaradi neevidentiranja stavb v kataster stavb oziroma zaradi napačnega evidentiranja podatkov v registru nepremičnin uvedla 55...

Geodetska inšpekcija izvedla akcijo nadzora nad geodetskimi podjetji


Ljubljana, 4. 1. 2019 – Geodetska inšpekcija Inšpektorata RS za okolje in prostor je v letu 2018 izvedla akcijo nadzora nad geodetskimi podjetji. V okviru akcije se je ugotavljalo, ali izbrana geodetska podjetja izpolnjujejo...

Poročilo o akciji nadzora nad prijavo začetka gradnje v letu 2018


Ljubljana, 28. 12. 2018 – Gradbena inšpekcija Inšpektorata RS za okolje in prostor je v letošnjem letu izvajala koordinirano akcijo nadzora nad prijavo začetka gradnje. Preverjala je, ali se gradnja, za katero je predpisana...

Nadzori trgovine z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami in zagotavljanja ustreznih bivalnih razmer za njihovo gojenje v letu 2018


Ljubljana, 24. 12. 2018 – Kljub temu, da se zdi trgovanje z deli divjih živali, kot so slonovina, rogovi nosoroga, luske luskavcev, tigrove kosti, medvedji žolč ali palisander za Slovenijo eksotična tema, dejstva kažejo, da je...

Poročilo o Akciji nadzora nad prijavo začetka gradnje v letu 2018


Ljubljana 21. december 2018. Gradbena inšpekcija Inšpektorata RS za okolje in prostor je v letošnjem letu izvajala koordinirano akcijo nadzora nad prijavo začetka gradnje. Preverjala je, ali se gradnja, za katero je predpisana...