Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SPOROČILA ZA JAVNOST

Poročilo o izvajanju nadzora nad obrati tveganja za okolje v letu 2018


Ljubljana, 23. 1. 2019, Inšpekcija za okolje in naravo Inšpektorata RS za okolje in prostor (IRSOP) je v letu 2018 pregledala vse obrate tveganja za okolje - področje Seveso nadzora. Pregledali so vseh 31 obratov večjega tveganja...

Izredni nadzor 70 imetnikov OVD naprave ali obrata, ki lahko povzročijo onesnaženje okolja večjega obsega


Ljubljana, 23. 1. 2019 – Inšpekcija za okolje in naravo Inšpektorata RS za okolje in prostor(IRSOP), predstavniki ARSO, inšpektorji Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, energetski inšpektorji...

Poročanje o količinah embalaže - do 31.3.2019


Podjetja in samostojni podjetniki, ki dajejo v promet manj kot 15.000 kg. embalaže letno, morajo ARSO poročati do 31. 3. 2019. Sporočilo za javnost: tukaj.

Obvestilo: 10.1.2019 ni poslovanja s strankami


V četrtek, 10. 1. 2019, ne bo možno poslovanje s strankami v Inšpektoratu RS za okolje in prostor zaradi izobraževanja uslužbencev. Za nujne primere pokličite na telefonsko številko (01) 420 44 88 (n.c.). Inšpektorat RS za...

Poziv NVO za uskladitev ustanovitvenih aktov z Zakonom o nevladnih organizacijah do 31. 3. 2019


Ljubljana, 7. 1. 2019 - Društva in druge nevladne organizacije, ki so na dan uveljavitve Zakona o nevladnih organizacijah (ZNOrg), 14. 4. 2018, imele podeljen status nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju...

Geodetska inšpekcija poroča o nadzoru nad evidentiranjem nepremičnin v katastru stavb in registru nepremičnin v letu 2018


Ljubljana, 8. 1. 2019 – Geodetska inšpekcija Inšpektorata RS za okolje in prostor je v letu 2018 zaradi neevidentiranja stavb v kataster stavb oziroma zaradi napačnega evidentiranja podatkov v registru nepremičnin uvedla 55...

Geodetska inšpekcija izvedla akcijo nadzora nad geodetskimi podjetji


Ljubljana, 4. 1. 2019 – Geodetska inšpekcija Inšpektorata RS za okolje in prostor je v letu 2018 izvedla akcijo nadzora nad geodetskimi podjetji. V okviru akcije se je ugotavljalo, ali izbrana geodetska podjetja izpolnjujejo...