Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA JAVNOST

V nadzoru nad poslovanjem prodajalcev stanovanj in enostanovanjskih stavb Stanovanjska inšpekcija ni ugotovila večjih kršitev


Ljubljana, 7. 12. 2018 – Da bi zaščitili kupce pred tveganjem neizpolnitve obveznosti investitorja oziroma vmesnega kupca kot prodajalca po prodajni pogodbi ob prodaji stanovanj in enostanovanjskih stavb, je Stanovanjska...

Inšpektorat RS za okolje in prostor odstranil dobrih 38 tisoč ton gum iz gramozne jame v Lovrencu na Dravskem polju


Ljubljana, 6. 12. 2018 - Slovenija je Evropsko komisijo obvestila o tem, da je izvedla za letos načrtovan odvoz in oddajo v predelavo izrabljenih gum iz gramozne jame v Lovrencu na Dravskem polju. Izvajalec izvršbe, ki ga je z...

Redni pregled dvigal v večstanovanjskih stavbah 2018


Ljubljana, 3. 12. 2018 - Stanovanjska inšpekcija Inšpektorata RS za okolje in prostor (IRSOP) je zaključila akcijo nadzora v zvezi z obveznimi rednimi pregledi dvigal in njihovim vzdrževanjem v dvajsetih večstanovanjskih stavbah...