Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA JAVNOST

Akcija nadzora nad označitvijo in zaščito gradbišč v letu 2017


  Ljubljana, 27. 11. 2017 – Gradbena inšpekcija Inšpektorata RS za okolje in prostor (IRSOP) je med 1. 2. 2017 in 21. 11. 2017 izvedla koordinirano akcijo v zvezi z nadzorom nad označitvijo in zaščito gradbišč. V akciji je...

Gradbena inšpekcija v akciji nadzora ugotovila, da je vsak peti objekt zgrajen nelegalno


Ljubljana, 23. 11. 2017 – Gradbena inšpekcija Inšpektorata RS za okolje in prostor (IRSOP) je med 1. 2. in 20. 11. 2017 izvedla koordinirano akcijo v zvezi z nadzorom preprečevanja nedovoljenih gradenj objektov, za katere ni bilo...

Ugotovitve glede ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami


    V prvi polovici leta 2017 je inšpekcija za okolje in naravo (ION) izvedla akcijo nadzora glede ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami (ONS), ki je na območju Republike Slovenije urejeno z Uredbo o ravnanju z odpadnimi...

Izobraževanje na področju čezmejnega pošiljanja odpadkov


V prvi polovici meseca novembra je bilo v skladu z letnim načrtom izobraževanj organizirano izobraževanje na področju čezmejnega pošiljanja odpadkov. Izobraževanja so se poleg predstavnikov Inšpektorata RS za okolje in prostor...

Akciji geodetske inšpekcije – Geodetska podjetja 2017 ter Evidentiranje nepremičnin


Ljubljana, 14. 11. 2017 – Geodetska inšpekcija Inšpektorata RS za okolje in prostor je v letu 2017 izvedla z letnim načrtom planirani dve akciji, in sicer nadzor nad geodetskimi podjetji, ter akcijo v zvezi z evidentiranjem...

Prepoved izvoza nekaterih odpadkov na Kitajsko


Ljubljana, 10. 11. 2017 – Kitajska je preko WTO (Svetovne trgovinske organizacije) napovedala, da bo z začetkom naslednjega leta prepovedala uvoz 24 vrst odpadkov, in sicer: odpadna plastika, žlindra, škaja in drugi odpadki iz...