Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA JAVNOST

Nadzor čezmejnega pošiljanja odpadkov


Ljubljana, 23. 03. 2016 -  V okviru IMPEL projekta Enforcement Actions je bila v četetek, 17. 3. 2016 izvedena koordinirana akcija nadzora pošiljanja odpadkov preko meja, v kateri so sodelovali predstavniki Inšpekcije za okolje...

Podpora implementaciji IED direktive


Cilj Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta o industrijskih emisijah (IED) je zmanjšanje obremenjevanja okolja v Evropski uniji iz različnih industrijskih virov. Inšpekcija za okolje in naravo aktivno sodeluje v...

Odstranitev izrabljenih pnevmatik (Lovrenc na Dravskem polju)


Inšpekcija za okolje in naravo je v inšpekcijskem postopku zaradi ugotovljenih kršitev predpisov z odločbo z dne 19. 10. 2012 odredila zavezancu podjetju Albin Promotion, d. o. o. odstranitev izrabljenih gum iz nekdanje gramozne...