Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA JAVNOST

Akcija nadzora odlagališč 2016 - odlaganje obdelanih komunalnih odpadkov po postopku D8 in D9


V januarju 2016 je Inšpekcija za okolje in naravo izvedla akcijo nadzora odlaganja obdelanih mešanih komunalnih odpadkov (MKO), za 14 odlagališč po določbah 6. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov (Ur. list RS št. 10/14, 54/15). ...

Poročilo akcije nadzora gradnje, uporabe in vzdrževanja objektov v javni rabi –


Izvedba akcija nadzora gradnje, uporabe in vzdrževanja objektov v javni rabi je bila načrtovana z letnim planom Inšpektorata za leto 2015. Pretežno je potekala septembra, oktobra in novembra 2015 na območju celotne Republike...

Akcija nadzora na gradbiščih – nad vgrajevanjem gradbenih proizvodov


Izvedba koordinirane akcija nadzora na gradbiščih – nad vgrajevanjem gradbenih proizvodov je bila planirana z letnim načrtom nalog gradbene inšpekcije Inšpektorata RS za okolje in prostor za leto 2015 in je potekala od marca do...

Poročilo o akciji stanovanjske inšpekcije – redni pregledi dvigal in njihovo vzdrževanje v večstanovanjskih stavbah


Stanovanjska inšpekcija Inšpektorata RS za okolje in prostor je v letu 2015 izvedla z letnim načrtom planirano akcijo nadzora v zvezi z obveznimi rednimi pregledi dvigal in njihovim vzdrževanjem v večstanovanjskih stavbah z...