Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA JAVNOST

Projekt IRI Slovenija (Impel review initiative Slovenija) - notranja presoja organiziranosti organa


Ljubljana, 11. 5. 2018 – Projekt Impel review initiative Slovenija-notranja presoja organiziranosti organa - (IRI Slovenija) je bil izveden v dveh delih, in sicer januarja letos in med 7. in 10. majem letos. Osnovni namen projekta...

Nadzor čezmejnega pošiljanja odpadkov - april 2018


Ljubljana, 4. 5. 2018 - V okviru IMPEL (Mreža EU za implementacijo in okrepitev okoljske zakonodaje) projekta »Okrepljene aktivnosti« (Enforcement actions)" so bile v mesecu aprilu izvedene tri koordinirane akcije nadzora...

Septembra se prične poostren inšpekcijski nadzor pri imetnikih okoljevarstvenih dovoljenj


Ljubljana, 11. 4. 2018 – V lanskem letu se je v podjetjih, katerih dejavnost je povezana z ravnanjem z odpadki, zgodilo več požarov. Vlada RS je zato sprejela sklep, da morajo projektne skupine opraviti poostren inšpekcijski...

Akcija nadzora vožnje v naravnem okolju med zimskimi počitnicami 2018


Ljubljana, 9. 4. 2018 – Inšpekcija za okolje in naravo (ION) Inšpektorata RS za okolje in prostor (IRSOP) je v okviru svojih pristojnosti skupaj s policijo izvedla nadzor vožnje z vozili na motorni pogon in kolesi v naravnem...

Obvestilo - Inšpekcija za okolje in naravo ne posluje več v Kočevju


Inšpektorat RS za okolje in prostor obvešča, da z dnem 1. 4. 2018 Inšpekcija za okolje in naravo ne posluje več v Kočevju, na naslovu Trg zbora odposlancev 2, Kočevje. Stranke se lahko obrnejo neposredno na Območno enoto...

Poročilo Akcije nadzora nad gradbenimi proizvodi v letu 2017


Ljubljana, 16. 1. 2018 – Gradbena inšpekcija Inšpektorata RS za okolje in prostor (IRSOP) je v letu 2017 opravila koordinirano akcijo v zvezi z nadzorom nad vgrajevanjem gradbenih proizvodov. Cilj akcije je bil ugotoviti stanje na...

Akcija nadzora oskrbe s pitno vodo 2017 – poročanje občin o standardih opremljenosti


Ljubljana, 16. 1. 2018 – Inšpekcija za okolje in naravo Inšpektorata RS za okolje in prostor (IRSOP) je od septembra do decembra 2017 izvedla Akcijo nadzora oskrbe s pitno vodo - poročanje občin o standardih opremljenosti. V...