Skoči na vsebino

ODLOČBE INŠPEKCIJE ZA OKOLJE IN NARAVO

 

Na podlagi programa ukrepov Vlade Republike Slovenije za preprečevanje korupcije za obdobje 2015-2016 (ničelna toleranca do korupcije) objavljamo primere anonimiziranih odločb, ki jih je izdala Inšpekcija za okolje in naravo Inšpektorata RS za okolje in prostor, in sicer po posameznih vsebinskih področjih:

 

 

 

1. KAKOVOST ZRAKA

 

2. RAVNANJE Z ODPADKI

 

3. KAKOVOST VODA, EMISIJE SNOVI V VODE

 

4. UREJANJE VODA IN GOSPODARJENJE Z NJIMI

 

5. VARSTVO NARAVE

 

6. KEMIKALIJE IN GENSKO SPREMENJENI ORGANIZMI

  • Nadzor nad ravnanjem s snovmi in odpadnimi snovmi, ki tanjšajo ozonski plašč
  • Nadzor nad ravnanjem z gensko spremenjenimi organizmi v zaprtih sistemih

 

7. INDUSTRIJSKO ONESNAŽEVANJE IN TVEGANJA

 

8. HRUP

 

9. ELEKTROMAGNETNA SEVANJA

  • Nadzor elektromagnetnega sevanja (EMS)

 

10. SVETLOBNO ONESNAŽEVANJE