Skoči na vsebino

ODLOČBE GRADBENE, GEODETSKE IN STANOVANJSKE INŠPEKCIJE

 

Na podlagi programa ukrepov Vlade Republike Slovenije za preprečevanje korupcije za obdobje 2015-2016 (ničelna toleranca do korupcije) objavljamo primere anonimiziranih odločb, ki jih je izdala Gradbena, geodetska in stanovanjska inšpekcija Inšpektorata RS za okolje in prostor, in sicer po posameznih vsebinskih področjih:

 

 

1. GRADBENA INŠPEKCIJA

 

2. STANOVANJSKA INŠPEKCIJA

 

3. PREKRŠKOVNE ODLOČBE STANOVANJSKE INŠPEKCIJE

    (glede na okoliščine kršitve je lahko izrečeno opozorilo, opomin ali globa)

 

4. PREKRŠKOVNE ODLOČBE GEODETSKE INŠPEKCIJE