Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Okoljska inšpekcija je včeraj z ustno odločbo prepovedala obratovanje naprave za predelavo odpadkov družbe TERMIT, d. d.

Ljubljana, 12. 7. 2019 – Okoljski inšpektor Inšpektorata RS za okolje in prostor (IRSOP) je po včerajšnji pridobitvi poročila Agencije RS za okolje (ARSO) o monitoringu stanja voda na vplivnem območju družbe Termit, d. d., že včeraj opravil inšpekcijski pregled. Z ustno odločbo je včeraj prepovedal obratovanje naprave za predelavo odpadkov družbe TERMIT, d.d.

 

Zaradi nastanka okoljske škode, kot to izhaja iz samega poročila ARSO, je inšpektor izdal dva ukrepa:

  • opozorilo po 33. členu Zakona o inšpekcijskem nadzoru (ZIN) - zavezanec mora skladno s 110.e členom Zakona o varstvu okolja (ZVO), v roku osmih dni po prejemu zapisnika, obvestiti ministrstvo o nastali okoljski škodi. Dokazilo o obvestilu mora dostaviti v pisni ali elektronski obliki na naslov IRSOP,
  • ustno odločbo na podlagi 157. člena ZVO - stranka Termit, d. d., mora zaradi neposredne nevarnosti dodatnega čezmernega obremenjevanja okolja, prenehati z obratovanjem naprave za predelavo odpadkov, ki se nahaja na območju peskokopa Drtija, na zemljiščih s parcelno št. 47 in 97/2 k.o. Drtija, do prilagoditve delovanja naprave do predpisanih mejnih vrednosti ali pravil ravnanja. Odločba je takoj izvršljiva.

 

Organ, ki je ustno odločil, mora stranki izdati pisno odločbo v osmih dneh od ustne odločitve. Zoper pisno odločbo ima stranka pravico pritožbe v roku petnajst dni od vročitve pisne odločbe.

 

ZVO v 80. členu določa, da ministrstvo okoljevarstveno dovoljenje (OVD) odvzame tudi na predlog pristojnega inšpektorja, če upravljavec v določenem roku ne izvrši njegove pravnomočne odločbe o uskladitvi obratovanja naprave s pogoji iz OVD. V primeru izpolnjenih pogojev bo inšpektor na ministrstvo podal tudi predlog za odvzem OVD.

 

V okviru poizvedovanj pristojnih organov glede zaznave sumov kaznivega dejanja, bo v skladu z ZIN, v primeru izpolnjenih pogojev, tudi naznanjeno kaznivo dejanje oz. podana kazenska ovadba za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 

************