Skoči na vsebino

NOVICA

Inšpekcijski pregled odlagališča Globovnik

 

Konec januarja 2019 je Inšpekcija za okolje in naravo izvedla inšpekcijski pregled na nesaniranem odlagališču Globovnik (organski odpadki iz proizvodnje - organo sadra). Ker je inšpektorica ugotovila, da prihaja do čezmernega obremenjevanja okolja, nima pa pravne podlage za odrejanje ukrepov, s katerimi bi se to obremenjevanje odpravilo, je z dopisom Vladi RS podala pobudo za subsidiarno ukrepanje države po 11. členu Zakona o varstvu okolja (ZVO-1). Več informacij: tukaj.