Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Nadzor čezmejnega pošiljanja odpadkov - januar 2019

Ljubljana, 31. 1. 2019 – V okviru IMPEL (Mreža EU za implementacijo in okrepitev okoljske zakonodaje) projekta SWEAP (Shipments of Waste Enforcement Actions Project) sta bili v mesecu januarju izvedeni dve koordinirani akciji nadzora pošiljanja odpadkov preko meja, v kateri so sodelovali predstavniki Inšpekcije za okolje in naravo Inšpektorata RS za okolje in prostor (IRSOP), i Finančne uprave RS (FURS) in Policije. Akcije so bile izvedene na avtocestnem počivališču Šempas in v Luki Koper.

 

V okviru akcije je bilo na počivališču Šempas skupno pregledanih šest tovornih vozil, od katerih je eno prevažalo blago, a je bilo kljub temu opremljeno s tablo »A«, eno tovorno vozilo je prevažalo odpadke v notranjem prometu, štiri tovorna vozila pa so prevažala odpadke v čezmejnem prometu. Opravljeni so bili dokumentarni in fizični pregledi. V dveh primerih je šlo za prevoz nenevarnih odpadkov, s spremljajočo dokumentacijo, Dokumentom iz Priloge VII. V enem primeru čezmejne pošiljke odpadkov Dokument iz Priloge VII ni bila ustrezno izpolnjen. Vozilo je bilo zaustavljeno, vendar je voznik v postopku inšpekcijskega nadzora predložil kopijo pravilno izpolnjene priloge VII, zato je bil postopek nadzora zaključen. V dveh primerih je šlo za prevoz odpadkov s predhodno pisno prijavo in ustreznimi soglasji, izdanimi s strani pristojnih organov. Nobena pošiljka odpadkov ni bila zadržana. Odpadki so vizualno ustrezali navedbam v dokumentaciji. Vsa vozila, ki so odpadke prevažala, so bila ustrezno označena s tablo »A«.

 

V izvedenem nadzoru v Luki Koper so bili pregledani trije kontejnerji, s katerimi so se prevažali odpadki. V dveh primerih je šlo za izvoz odpadne plastike iz Slovenije, namembni državi sta bili Maroko in Indija, v enem primeru pa se je odpadna plastika pošiljala iz Italije v Tajvan. V vseh treh primerih so bili opravljeni dokumentarni in fizični pregledi pošiljk, na katerem ni bilo ugotovljenih nepravilnosti.

 

*   *   *