Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Poročilo o izvajanju nadzora nad obrati tveganja za okolje v letu 2018

Ljubljana, 23. 1. 2019, Inšpekcija za okolje in naravo Inšpektorata RS za okolje in prostor (IRSOP) je v letu 2018 pregledala vse obrate tveganja za okolje - področje Seveso nadzora. Pregledali so vseh 31 obratov večjega tveganja za okolje in 8 obratov manjšega tveganja za okolje. Med 31 obrati večjega tveganja za okolje so inšpektorji ugotovili nepravilnosti pri štirih zavezancih. Trem so izdali ureditvene odločbe, eden, pa je manjše pomanjkljivosti, odpravil še pred izdajo inšpekcijskega ukrepa. Drugače je bilo pri obratih manjšega tveganja za okolje. Od osmih, jih je šest dobilo ureditvene odločbe.

 

V obratih večjega tveganja se je izvajal nadzor nad podatki o prisotnih količinah in lastnih nevarnih snovi, opredelitvijo in oceno nevarnosti večjih nesreč z nevarnimi snovmi, obratovanjem in vzdrževanjem obratov tveganja in varnostno pomembnih naprav,       obvladovanjem sprememb in izvajanjem splošnih varnostnih ukrepov. Pri obratih manjšega tveganja za okolje so inšpektorji nadzirali preverjanje količin in lastnosti prisotnih nevarnih snovi, implementacija Zasnove zmanjšanja tveganja za okolje, izvajanje splošnih varnostnih ukrepov in informacijo za javnost o varnostnih ukrepih.

 

 

*   *   *