Skoči na vsebino

NOVICA

Redni pregled dvigal v večstanovanjskih stavbah 2018

Ljubljana, 3. 12. 2018 - Stanovanjska inšpekcija Inšpektorata RS za okolje in prostor (IRSOP) je zaključila akcijo nadzora v zvezi z obveznimi rednimi pregledi dvigal in njihovim vzdrževanjem v dvajsetih večstanovanjskih stavbah na območju celotne Slovenije. Stanovanjski zakon prišteva dvigala med naprave in opremo, ki so skupni deli večstanovanjske stavbe. Če skupni deli večstanovanjske stavbe niso vzdrževani v skladu z normativi za vzdrževanje stanovanj in stanovanjskih stavb, inšpektor določi dela, ki jih je treba izvesti za to, da bodo primerni za normalno rabo večstanovanjske stavbe in rok za njihovo izvedbo. Redni pregledi in načrtovanje akcij v zvezi z vzdrževanjem dvigal v večstanovanjskih objektih vsekakor pripomore k temu, da se stanovalcem večstanovanjskih stavb zagotavlja normalno rabo stavb, pa tudi k temu, da je število kršitev manjše.

 

Inšpektorji so od upravnikov zahtevali zadnje poročilo o periodičnem pregledu dvigala s strani pooblaščene organizacije, izjavo, ali so bile morebitno ugotovljene pomanjkljivosti in ali so bile okvare na dvigalu odpravljene ter izjavo o razlogih, zakaj morebitno ugotovljene pomanjkljivosti še niso odpravljene. Vsi inšpekcijski zavezanci so inšpektorjem omogoči inšpekcijski pregled in predložili zahtevane listine.

 

Od skupno 20 obravnavanih primerov, inšpektorji v 16 primerih niso ugotovili pomanjkljivosti vzdrževanja dvigal, oziroma so bile, po izjavi upravnika in priloženih izjavah pogodbenih serviserjev, le-te odpravljene. V štirih primerih so bile izdane ureditvene odločbe. V dveh primerih sta bili odločbi že izvršeni, v drugih dveh, pa rok ureditvene odločbe še ni potekel.

 

 

*   *   *