Skoči na vsebino

NOVICA

Skupna akcija nadzora pošiljanja odpadkov preko meja

Ljubljana, 29. 11. 2018 - V okviru IMPEL (Mreža EU za implementacijo in okrepitev okoljske zakonodaje) projekta SWEAP (Shipments of Waste Enforcement Actions Project) sta bili v mesecu novembru izvedeni dve koordinirani akciji nadzora pošiljanja odpadkov preko meja. Pri nadzoru so sodelovali predstavniki Inšpekcije za okolje in naravo Inšpektorata RS za okolje in prostor (IRSOP), predstavniki Finančne uprave RS (FURS) in predstavniki Policije. Akciji sta bili izvedeni na avtocestnem počivališču Barje pri Ljubljani in v Luki Koper. V Luki Koper sta bila pregledana dva zabojnika, v okviru akcije na počivališču Barje – jug je bilo zaustavljenih večje število tovornih vozil.

 

V Luki Koper sta bila pregledana dva zabojnika, in sicer  odpadni tepihi iz ZDA za Slovenijo - pošiljko je spremljala pravilno izpolnjena dokumentacija, na fizičnem pregledu ni bilo ugotovljenih nepravilnosti. V drugem zabojniku so bili odpadni kompresorji, poslani iz Madžarske preko Slovenije v Pakistan. Pošiljko je spremljal dokument iz Priloge VII, odpadki deklarirani kot električni in elektronski sklopi. Pri fizičnem pregledu je bilo ugotovljeno, da kompresorji niso izsušeni in izkazujejo nevarne lastnosti, posledično je bila uporabljena napačna koda za uvrščanje odpadkov. Prav tako je bilo opaziti, da je dno kontejnerja naoljeno, kar je bila posledica iztekanja olja iz kompresorjev. Posledično je izvoz v tretje države v skladu z Uredbo 1013/2006  prepovedan. Pošiljka je bila zadržana, obveščen je bil pristojni organ Madžarske z zahtevo, da se odpadki vrnejo nazaj na Madžarsko.

 

Na počivališču Barje – jug zaustavljenih večje število tovornih vozil. V osmih primerih je šlo za prevoz odpadkov, dve pošiljki sta se prevažali v notranjem prometu (šrederska frakcija in odpadki iz mlina), v šestih primerih pa so se prevažale pošiljke odpadkov preko meja. Pošiljka odpadnega papirja iz Italije v Avstrijo: pri pregledu dokumentacije je bilo ugotovljeno, da so bila nekatera polja v dokumentu iz Priloge VII nepopolno izpolnjena. Odpadki so ustrezali opisu na dokumentaciji. Vozniku je bilo izrečeno opozorilo. Štiri (4) pošiljke odpadkov odpadnega papirja iz Italije v Slovenijo je spremljala ustrezna dokumentacija (v enem primeru je bil dokument nepopolno izpolnjen), na fizični kontroli odpadkov ni bilo ugotovljenih nepravilnosti. Pošiljko odpadnega gipsa iz Italije v Slovenijo je spremljal ustrezno izpolnjen dokument iz Priloge VII, odpadki so ustrezali opisu na dokumentaciji.

 

 

Naključne akcije nadzora se bodo nadaljevale tudi v prihodnje. V akcije bodo zajete vse vrste transporta (cestni, železniški, ladijski), s katerim se prevažajo odpadki.

 

 

*   *   *

 

 

Več informacij o projektu SWEAP