Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Konferenca Mreže EU za implementacijo in okrepitev okoljske zakonodaje - IMPEL

Ljubljana, 5. 10. 2018 – V mestu Zwolle na Nizozemskem je 26. 9. 2018 potekala konferenca Mreže EU za implementacijo in okrepitev okoljske zakonodaje IMPEL Next Generation Conference. Od 27. do 28. septembra pa so potekale delavnice po ekspertnih skupinah. Konference se je udeležilo približno 150 predstavnikov IMPEL organizacije, Direktorata za okolje Evropske komisije (EC), EUROSAI WGEA, Evropske Okoljske Agencije (EEA), EnviCrimeNet-a in ostalih institucij. Iz Slovenije so se konference udeležili predstavniki Inšpektorata RS za okolje in prostor (IRSOP), ki sodelujejo v posameznih ekspertnih skupinah (Industrija in zrak, Odpadki in TFS, Narava in Vode in tla).

 

Namen konference je bil v tem, da se na enem mestu združijo strokovnjaki, ki izvajajo nadzor oz. pripravljajo zakonodajo na področjih okoljske skladnosti, izvajanja in izvrševanja, izmenjave dobrih praks, predstavitve primerov in znanja ter kako se lahko predstavniki članic IMPEL organizacije učijo drug od drugega, predstaviti sedanje delo IMPEL organizacije ter delo v prihodnosti, usklajeno s pobudo o zagotavljanju okoljske skladnosti Evropske komisije in predstavitev novih orodij in metod dela za podporo IMPEL članicam pri njihovem delu in odgovornosti. Predstavitve na konferenci so bile razdeljene na šest sklopov, in sicer:

  • inovacije in doseganje večje okoljske usklajenosti prihodnje IMPEL generacije; prikazane so bile tehnike oz. orodja, ki omogočajo povečanje učinkovitosti implementacije okoljevarstvene zakonodaje, kot npr. uporaba satelitov, dronov, računalniških programov, itd.,
  • krepitev zmogljivosti IMPEL mreže med okoljskimi deležniki; poudarjena je bila potreba po krepitvi sodelovanja med inšpekcijskimi in drugimi organi,  izmenjava izkušenj, izobraževanje kadrov ta posredovanje znanja,
  • projekti IMPEL Review Initiative (IRI) in National Peer Review Initiatives (NPRI) - neformalna presoja in svetovanje okoljskim organom v okviru organizacije IMPEL oziroma v okviru posameznih držav,
  • koordinirane skupne akcije nadzora (Enforcement Actions),
  • vključenost prebivalstva/znanja v proces varovanja okolja,
  • kmetijstvo, pomen in vplivi na okolje.


Pomembnejši zaključki konference so bili, da je treba deliti sedanji razvoj inovacij in tehnologij, da bi čim več organizacij imelo koristi od tega.  Prav tako sta krepitev zmogljivosti in izobraževanje bistveni za države članice IMPEL organizacije.


Skupina Industrija in zrak

 

Predstavniki so najprej pregledali v katere aktivnosti bo ekspertna skupina usmerila svojo pozornost v naprej. Predvsem naj bi se delo v skupini poskusilo uskladiti z vizijo Evropske Komisije in ECA (Environment Compliance Assurance) iniciativo. Poleg tega so bili predstavljeni projekti v okviru te ekspertne skupine. V naslednjem letu bo še naprej potekalo delo v projektu za implementacijo IED direktive. En od zanimivejših predstavljenih projektov pa bo tudi projekt glede vpliva klimatskih sprememb na varno obratovanje industrijskih obratov v prihodnjih desetletjih.


Skupina vode in tla

 

Konferenca o vodi in tleh je bila namenjena razpravi o prihodnjem scenariju razvoja IMPEL organizacije. Razpravljali so tudi o pobudi Evropskega računskega sodišča glede učinkovitega upravljanja voda v EU, o Akcijskem načrtu Evropske komisije ter o predlogu Okvirnega sporazuma o partnerstvu z EK, ki bo predstavljal podlago za temeljito razpravo  o prihodnjih ukrepih IMPEL organizacije. Na konferenci je bilo predstavljeno tudi več strokovnih prispevkov.


Skupina Odpadki in TFS (čezmejno pošiljanje odpadkov)

 

V okviru skupine je potekal sestanek nacionalnih kontaktnih točk (NCP) za čezmejno pošiljanje odpadkov ter sestanek upravnega odbora za skupino odpadki in čezmejno pošiljanje odpadkov.

 

V okviru sestanka  NCP je bilo obravnavanih več tem (predlog Norveške za uvrstitev odpadne plastike na seznam odpadkov znotraj Baselske konvencije, za katere je treba pridobiti soglasje za čezmejno pošiljanje odpadkov, požari odpadkov na Poljskem, mešanje odpadkov in kemikalij v pogonska goriva). Predstavljeni so bili izsledki vprašalnika o izvajanju zakonodaje na področju odpadkov, potek različnih projektov (Enforcement Actions/SWEAP, projekt o opadni električni in elektronski opremi) in pa predlogi novih projektov za naslednje leto. Eden od projektov v naslednjem bo tudi vpliv kitajske prepovedi uvoza odpadne plastike na stanje v Evropi.


Na sestanku upravnega odbora je bilo najprej govora o novi finančni perspektivi IMPEL organizacije s strani Evropske komisije ter o prednostih in slabostih glede tega. V nadaljevanju sestanka so člani odbora pregledali predloge za nove projekte ter projekte, kjer bo IMPEL sodeloval kot predsedujoči projektom (SWEAP, WasteForce in GIZ).


Skupina Narava

 

Delavnice "Razvoj orodja za načrtovanje nadzora območij Natura 2000 (z možnostjo uporabe aplikacije IRAM) so se udeležili člani ožje projektne delovne skupine (Nemčija, Velika Britanija, Portugalska, Latvija, Hrvaška in Slovenija). Na delavnici so bili še enkrat pregledani in ovrednoteni kriteriji, potrebni za določanje prioritet pri inšpekcijskem nadzoru območij Natura 2000. Računalniška aplikacija IRAM za ocenjevanje tveganja IED in SEVESO zavezancev, bo prilagojeno zahtevam in posebnim potrebam izvajanja inšpekcijskega nadzora na področju narave, to je območij Natura 2000. Program bo omogočal določanje pogostosti inšpekcijskih pregledov območij Natura 2000. Izbrani kriteriji so razdeljeni v dve skupini, kriteriji z dejanskim vplivom in verjetnostni kriteriji.