Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Inšpekcija za okolje in naravo IRSOP poziva voznike, da prispevajo k ohranjanju naravnega okolja

Ljubljana, 8. 10. 2018 - Inšpekcija za okolje in naravo (ION) Inšpektorata RS za okolje in prostor (IRSOP) je med poletnimi počitnicami skupaj s policijo izvedla nadzor vožnje z vozili na motorni pogon v naravnem okolju. Zakon o ohranjanju narave ureja to področje z namenom, da vožnja v naravnem okolju ne bi povzročila prekomernega vpliva na naravo, hkrati pa ureditev zasleduje tudi cilj zmanjšanja konfliktov med različnimi uporabniki naravnega okolja, predvsem z zahtevo po določitvi območji / tras za vožnjo v naravnem okolju in pravico lastnikov, da se lahko vožnja izvaja le ob njihovem soglasju. Ugotovljeno je bilo, da veliko voznikov še vedno ne upošteva pravil obnašanja v naravnem okolju. ION pojasnjuje, da je v splošnem vožnja v naravnem okolju dovoljena le na prometni infrastrukturi, torej na javnih cestah in na nekategoriziranih cestah, ki se uporabljajo za javni cestni promet ter na gozdnih cestah. V naravnem okolju je ustavljanje in parkiranje dovoljeno le v 5 - metrskem pasu ob cestah. Iz ugotovitev ION je razvidno, da so bile kršitve, ki so se nanašale predvsem na nepravilno parkiranje v naravnem okolju, ugotovljene v več kot polovici izvedenih nadzorov.

 

Nadzori

 

Znotraj območja OE Ljubljana je bil izveden nadzor na območju naravne vrednote državnega pomena Kolpa, kjer sta bila med parkiranjem v naravnem okolju ustavljena dva voznika. Obema je bila izrečena globa 40 EUR. Izveden je bil tudi nadzor na območju naravne vrednote lokalnega pomena na Ribniškem polju, kjer pa kršitve niso bile ugotovljene.

 

Na območju OE Celje sta bili dve kršitvi parkiranja v naravnem okolju ugotovljeni na območju naravnega rezervata Smrekovec, ki je hkrati tudi območje Natura 2000, dve enaki kršitvi sta bili ugotovljeni tudi na ekološko pomembnem območju na Rogli. V vseh štirih primerih je bila lastnikom oz. voznikom parkiranih osebnih vozil izrečena globa 40 EUR. Na nadzoru na območju Natura 2000 Savinja- Grušovlje je bila ugotovljena kršitev parkiranja tovornega vozila in zato izrečena globa 200 EUR.

 

Na območju OE Maribor je bil nadzor izveden na območju Natura 2000 na Pohorju, kjer kršitve niso bile zaznane. Prav tako kršitve niso bile odkrite na območju OE Murska Sobota, kjer je nadzor potekal na območju naravne vrednote državnega pomena Mura – loka 1, ki je hkrati tudi območje Natura 2000 in sicer v okolici krajev Gornja Radgona, Podgrad, Lutverci, Segovci, Apače in Črnci. Kršitve na tem območju so bile sicer v preteklosti že večkrat zaznane. Tudi na območji OE Novo Mesto, kjer se je nadzor izvajal na območju Kozjanskega parka, ki je tudi območje Natura 2000, ni bilo zaznanih kršitev.