Skoči na vsebino

NOVICA

Slovenija organizirala izmenjavo inšpektorjev na področju čezmejnega pošiljanja odpadkov

Ljubljana, 4. 7. 2018 – Slovenija je med 26. in 29. junijem v okviru IMPEL (Mreža EU za implementacijo in okrepitev okoljske zakonodaje) projekta »Okrepljene aktivnosti (Enforcement actions)« organizirala izmenjavo inšpektorjev na področju čezmejnega pošiljanja odpadkov. Izmenjave se je udeležilo šest predstavnikov iz Avstrije, štirje iz Nemčije in dva iz Švedske. Na strani Slovenije so sodelovali predstavniki Inšpekcije za okolje in naravo Inšpektorata RS za okolje in prostor, Finančne uprave RS (FURS) ter Policije. Namen izmenjave je bilo širjenje znanja in dobrih praks pri izvajanju nadzora pošiljanja odpadkov preko meja ter izmenjava informacij med udeleženci.

 

Kot glavni zaključki izmenjave so bili prepoznani: sodelujoči iz tujine so izpostavili dobro pripravljen nadzor in način izvajanja nadzora; izpostavljeno je bilo zelo dobro sodelovanje med slovenskimi nadzornimi organi in pristojnim organom; za uspešen nadzor je pomembna izmenjava in prenos informacij; s podobnimi izmenjavami uradnikov med državami si lahko sodelujoči med seboj pomagajo pri pridobivanju izkušenj in izmenjavi dobrih praks za uspešno izvajanje nadzora.

 

Prvi dan izmenjave je potekal na avstrijski strani mejnega prehoda Šentilj, kjer so se udeleženci zbrali na uvodnem sestanku, pregledali so program izmenjave ter izmenjali pričakovanja v zvezi s tem. V nadaljevanju dneva je bil opravljen skupni nadzor na kontrolni točki Gersdorf, preko katere je bil preusmerjen tovorni promet. Pregledanih je bilo večje število tovornih vozil, med drugim tudi 13 pošiljk odpadkov preko meja. V enem primeru je bila potrjena nezakonita pošiljka, in sicer prevoz izrabljenega tovornega vozila iz Hrvaške preko Avstrije za Nigerijo. Pošiljka je bila zaustavljena, avstrijski pristojni organi vodijo postopek vračanja na Hrvaško.

 

Drugi dan se je izmenjava nadaljevala na mejnem prehodu Obrežje, kjer so predstavniki Mobilnega oddelka FURS Novo mesto predstavili delo mobilnih ekip, švedski predstavnik je predstavil uporabo dronov pri izvajanju nadzora pošiljk odpadkov, predstavnik Inšpekcije za okolje in naravo pa sodelovanje nadzornih organov pri izvajanju nadzora nad pošiljanjem odpadkov. Nato je sledila izvedba nadzora tako na vstopni kot izstopni strani mejnega prehoda Obrežje. Pregledana je bila ena pošiljka odpadnega kartona iz Slovenije za Hrvaško. Vozniku tovornega vozila je bil izdan plačilni nalog, ker vozilo ni bilo v skladu z Uredbo o izvajanju Uredbe ES o pošiljkah odpadkov ustrezno označeno s tablo »A«. V popoldanskem času je bil nadzor izveden še na avtocestnem počivališču Starine v smeri proti Ljubljani, kjer sta bili obravnavani dve pošiljki odpadnih kovin, pri katerih pa ni bilo ugotovljenih nepravilnosti.

 

Tretji dan izmenjave je potekal v Luki Koper. Po uvodnem sestanku je sledil nadzor, kjer je bila obravnavana pošiljka odpadne plastike iz Italije za Malezijo, kjer tudi ni bilo odkritih nepravilnosti. Ostalih pošiljk odpadkov v času nadzora ni bilo. Sledila je še predstavitev dela FURS v pristanišču ter predstavitev vpliva prepovedi uvoza določenih vrst odpadkov na Kitajsko, ki je začela veljati s 1. januarjem letos. Analiza je pokazala, da se je izvoz odpadkov v prvih petih mesecih letošnjega leta v primerjavi s prvimi peti meseci lanskega leta drastično znižal, prav tako pa tudi v sosednje države Kitajske.

 

Četrti in zadnji dan izmenjave so udeleženci izmenjave opravili še nadzor pošiljanja odpadkov v železniškem prometu na ranžirni postaji Zalog pri Ljubljani, kjer je bilo pregledanih 5 vagonov odpadnega železa iz Madžarske za Italijo, nepravilnosti ni bilo ugotovljenih. Izmenjava se je zaključila s sestankom in evalvacijo izmenjave.