Skoči na vsebino

NOVICA

Projekt IRI Slovenija (Impel review initiative Slovenija) - notranja presoja organiziranosti organa

Ljubljana, 11. 5. 2018 – Projekt Impel review initiative Slovenija-notranja presoja organiziranosti organa - (IRI Slovenija) je bil izveden v dveh delih, in sicer januarja letos in med 7. in 10. majem letos. Osnovni namen projekta je notranja presoja organiziranosti organa s pomočjo izkušenih strokovnjakov s področja dela iz različnih držav članic. Sodelovanje v tem projektu prinaša hitro in strokovno pomoč v izboljšanju organizacije in delovanja ter udeležencem daje nasvet in ne inštrukcije. Slovenija se je kot prva izmed držav članic organizacije IMPEL odločila za ponovno izvedbo tega projekta (prvi IRI je bil v Sloveniji izveden leta 2010). Glavni razlog za ponovno presojo delovanja Inšpekcije za okolje in naravo je bil predvsem preveritev ali inšpekcija deluje v skladu s Priporočili za določanje minimalnih kriterijev za inšpekcijske preglede (RMCEI), ker je v nekaj letih doživela več reorganizacijskih sprememb. Glavne teme projekta so se nanašale na nadzor IED zavezancev, SEVESO zavezancev ter na področje nadzora zavezancev, ki ravnajo z odpadki.

 

Delo poteka v projektni skupini, ki šteje največ 7 članov, ki v odprtem dialogu prevetrijo delovanje organa oz. inštitucije. V mesecu januarju letos je potekalo pripravljalno srečanje vodje projektne skupine s predstavniki Inšpekcije za okolje in naravo Inšpektorata RS za okolje in prostor (IRSOP). Na tem sestanku so bila določena izhodišča, pogoji in način izvedbe projekta. Sama izvedba projekta je potekala med 7. in 10. majem v prostorih IRSOP v Ljubljani. Projektno skupino so sestavljali predstavniki iz naslednjih držav: Nizozemske (trije člani), Italije, Portugalske – Azori, Poljske, in Avstrije.  Projekt je vodil Bojan Počkar z IRSOP.

 

Projekt IRI je projekt, ki je doživel že številne izvedbe v državah članicah in se je povsod izkazal kot izredno učinkovito orodje. Projekt IMPEL Review Initiative (IRI) sicer poteka v okviru organizacije IMPEL. Organizacija je združenje evropskih institucij, pristojnih za izvajanje in uveljavljanje zakonodaje na področju okolja, ki kot formalna organizacija deluje od leta 2008, sicer pa od leta 1992. Organizacija je učinkovito orodje za širjenje izkušenj in informacij na praktičnem področju uporabe okoljske zakonodaje na celotnem področju Evrope. V letu 2015 je organizacija doživela spremembo v načinu delovanja, saj je delo organizirano v petih različnih ekspertnih skupinah (industrija, odpadki in čezmejno pošiljanje odpadkov, narava, voda in tla) ter skupina za zakonodajo.

 

Revizija procesa  poteka na podlagi vnaprej izdelanega vprašalnika, ki zelo natančno in poglobljeno obravnava vse temeljne procese inšpekcijskega organa. Zelo velik poudarek je dan predvsem na področje vodenja in planiranja delovnih procesov. Izjemna prednost tega projekta je, da si ne glede na določeno vsebino vprašalnika, vsaka sodelujoča država priredi izvedbo projekta na sebi lasten način.


V okviru projekta so bile obravnavane naslednje teme:

  • opis sistema varstva okolja v Sloveniji in organov, ki opravljajo naloge na področju varstva okolja (Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Direkcija RS za vode, IRSOP);
  • predstavitev organizacije, nalog in ciljev IRSOP;
  • predstavitev delovnega področja, pristojnosti in delovanja Inšpekcije za okolje in naravo.

 

V okviru teh tem in predstavljenega gradiva so člani projektne skupine prepoznali dobro prakso ter tudi priložnosti za razvoj oz. izboljšave. Zadnji dan projekta je potekala predstavitev zaključkov, ki so se jo poleg predstavnikov inšpektorata udeležili še predstavnica Ministrstva za okolje in prostor, namestnica varuhinje človekovih pravic ter direktorica strokovne službe Varuha in vodja Sektorja za upravno inšpekcijo Inšpektorata za javni sektor.

 

O izvedenem projektu in ugotovitvah bo izdelano poročilo, ki bo v skladu s projektnimi pogoji posredovano v potrditev generalni skupščini IMPEL.  Gostiteljica naslednjega projekta IRI bo Portugalska oz. Azorsko otočje.