Skoči na vsebino

NOVICA

Nadzor čezmejnega pošiljanja odpadkov - april 2018

Ljubljana, 4. 5. 2018 - V okviru IMPEL (Mreža EU za implementacijo in okrepitev okoljske zakonodaje) projekta »Okrepljene aktivnosti« (Enforcement actions)" so bile v mesecu aprilu izvedene tri koordinirane akcije nadzora pošiljanja odpadkov preko meja. Pri nadzoru so sodelovali predstavniki inšpekcije za okolje in naravo Inšpektorata RS za okolje in prostor (IRSOP), predstavniki Finančne uprave RS (FURS) in predstavniki Policije. Akcije so bile izvedene na mejnem prehodu Obrežje, avtocestnem počivališču Studenec pri Postojni in mejnem prehodu Fernetiči.

 

Na mejnem prehodu Obrežje sta bili v okviru nadzora pregledani dve pošiljki odpadkov in sicer pošiljka odpadkov alternativnega goriva iz Slovenije za BIH ter pošiljka odrezkov kož in mulja kož iz Srbije za Italijo. Obe pošiljki so spremljali ustrezni dokumenti za prevoz odpadkov preko meja (v prvem primeru transportni dokument, v drugem primeru dokument iz Priloge VII Uredbe 1013/2006). Tovorni vozili nista bila pravilno označeni za prevoz odpadkov preko meja (tabla "A"), zato so predstavniki FURS uvedli prekrškovni postopek in izrekli globo.

 

V okviru akcije je bilo na počivališču Studenec skupno pregledanih 12 tovornih vozil, ki so prevažala odpadke. Opravljeni so bili dokumentarni in fizični pregledi. V vseh primerih je šlo za prevoz nenevarnih odpadkov. V 11 primerih je šlo za čezmejne pošiljke odpadkov, v  enem primeru za pošiljko v notranjem prometu, in sicer iz odpadkov pripravljeno gorivo. V šestih primerih je šlo za čezmejne pošiljke odpadkov v tranzitu preko Slovenije, v štirih primerih za pošiljke odpadkov iz Slovenije ter enem primeru pošiljko odpadkov v Slovenijo. Pri dveh pošiljkah iz Slovenije za Italijo so bile ugotovljene nepravilnosti, ki pa niso bile takega značaja, da bi zahtevalo njihovo zadržanje. V enem primeru tovorno vozilo ni bilo označeno s predpisano tablo "A". Zoper voznika je s strani FURS uveden prekrškovni postopek.  Pri pošiljki odpadnega železa je bilo ugotovljeno, da je v polju 12 Priloge VII navedena pravna oseba namesto imena odgovorne osebe, ki je pripravila pošiljko. V ostalih primerih ni bilo ugotovljenih nepravilnosti.

 

Na mejnem prehodu Fernetiči je bilo skupno pregledanih sedem tovornih vozil, ki so prevažala odpadke v čezmejnem prometu. Pregledana so bila tovorna vozila, ki so prevažala odpadke na izhodu iz Slovenije v Italijo, eno vozilo na vstopu v Slovenijo in dve vozili na zadnjem počivališču pred izhodom iz Slovenije. Opravljeni so bili dokumentarni in fizični pregledi. V vseh primerih je šlo za prevoz nenevarnih odpadkov, z izpolnjeno zahtevano spremljajočo dokumentacijo, prilogo VII. V petih primerih je šlo za čezmejne pošiljke, ki so Slovenijo prečkale v tranzitu, v dveh primerih je šlo za pošiljke odpadkov iz Slovenije v tujino (Italija, Vietnam). Nobena pošiljka odpadkov ni bila zadržana. Dokumentacija je bila ustrezno izpolnjena, odpadki so vizualno ustrezali navedbam v dokumentaciji. Vsa vozila, ki so odpadke prevažala so bila označena, le v enem primeru je bilo ugotovljeno, da je bilo označeno tovorno vozilo le na sprednji strani, ker je tabla zadaj odpadla. Voznik je bil na nepravilnost opozorjen.