Skoči na vsebino

NOVICA

Poročilo o izvedenih nadzorih vseevropske akcije nadzora nad pošiljanjem odpadkov preko meja v juniju 2017

Ljubljana, 26. 7. 2017 – Inšpekcija za okolje in naravo pri Inšpektoratu RS za okolje in prostor je v juniju 2017 v okviru IMPEL projekta Enforcement Actions sodelovala v vseevropski akciji nadzora nad pošiljanjem odpadkov preko meja. Poleg skupnih akcij nadzora, ki so bile izvedene skupaj s predstavniki Finančne uprave RS (FURS) in Policije, so inšpektorji izvedli inšpekcijske nadzore pri zavezancih, ki ravnajo z nevarnimi odpadki.

V juniju je bilo izvedenih devet skupnih akcij nadzora, in sicer na avtocestnih počivališčih po celi Sloveniji (Lukovica, Dobrenje, Studenec, Starine, Šempas, Voklo, Dolinsko, Barje, Lopata). Nadzorni organi so preverjali ali pošiljke odpadkov spremlja ustrezna dokumentacija ter ali odpadki dejansko ustrezajo navedbam na spremljajoči dokumentaciji. Poleg tega se je tudi preverjalo ali so tovorna vozila, ki so prevažala odpadke, pravilno označena s tablo za prevoz odpadkov (črka »A«).

 
V okviru nadzorov je bilo zaustavljenih 626 tovornih vozil, opravljenih 162 fizičnih pregledov in 464 dokumentarnih pregledov. V 61 primerih so se prevažali odpadki preko meja. Ugotovljena je bila ena nezakonita pošiljka odpadkov, in sicer je slovensko podjetje Komteks na predelavo v Bosno in Hercegovino pošiljalo mešane odpadke, za kar bi bilo treba pridobiti soglasja pristojnih organov države odpreme, države tranzita in namembne države. Pošiljka je bila vrnjena na mesto natovora, inšpekcija je zoper podjetje uvedla prekrškovni postopek.


Med samimi nadzori večjih nepravilnosti ni bilo ugotovljenih, za manjše nepravilnosti (na primer manjkal vpis države tranzita) so bili prevozniki opozorjeni. Največkrat so bile obravnavane pošiljke odpadnih kovin, odpadnega papirja, odpadne plastike in pripravljenega goriva iz odpadkov (RDF).

 

Akcija nadzora se je izvajala tudi v pristanišču Luka Koper. Predstavniki FURS so obravnavali 20 kontejnerjev, s katerimi so se prevažali odpadki, v 15 primerih so opravili dokumentarni nadzor v 5 primerih pa fizični nadzor odpadkov.


Odkrita je bila ena nezakonita pošiljka odpadkov (aluminijasti ostružki), poslana iz Slovenije (podjetje Meltal IS) za Indonezijo. Uveden je bil prekrškovni postopek.

 
Policija je v okviru akcije izvajala nadzor v železniškem prometu na železniškem mejnem prehodu Dobova in pregledala 170 vagonov odpadnega železa. Nepravilnosti ni bilo ugotovljenih.

 
Inšpekcija za okolje in naravo je izvedla nadzor pri 12 podjetjih, ki poleg ravnanja z nenevarnimi odpadki ravnajo tudi z nevarnimi odpadki in pošiljajo odpadke na predelavo v tujino. Pregledi so bili opravljeni pri naslednjih podjetjih: ZEOS d. o. o., Ljubljana – na pregledu ni bilo ugotovljenih nepravilnosti; Saubermacher Slovenija d. o. o., lokacija Lenart - na pregledu ni bilo ugotovljenih nepravilnosti; Gorenje Surovina d. o. o., Maribor – na pregledu so bile ugotovljene nepravilnosti glede neprimernega skladiščenja odpadnega svinčevega stekla po obdelavi odpadne električne in elektronske opreme. Izdana je bila ureditvena odločba glede označevanja odpadkov, pravilnega skladiščenja odpadnega svinčevega stekla in odpadne električne in elektronske opreme; Ekol d. o. o., Kranj – na pregledu so bile ugotovljene nepravilnosti glede označevanja posod za skladiščenje nevarnih odpadkov ter skladiščenja odpadkov. Izdana je bila ureditvena odločba in uveden prekrškovni postopek zaradi kršitve Uredbe o odpadkih; Ekologija d. o. o., Kranj – na pregledu so bile ugotovljene nepravilnosti glede označevanja nevarnih odpadkov. Družbi je bilo v zvezi s tem izrečeno opozorilo po Zakonu o inšpekcijskem nadzoru; Luka INPO d. o. o., Koper - na pregledu ni bilo ugotovljenih nepravilnosti; MPI Reciklaža d. o. o., Črna na Koroškem - na pregledu ni bilo ugotovljenih nepravilnosti; Ekosistemi d. o. o. – na pregledu so ugotovljene nepravilnosti glede skladiščenja odpadkov. Izdana je bila ureditvena odločba za skladiščenje odpadkov na utrjenih in pokritih prostorih in uveden prekrškovni postopek; Ekorel d. o. o., Kranj - na pregledu ni bilo ugotovljenih nepravilnosti; Kovintrade d. d., Celje – na pregledu so bile ugotovljene nepravilnosti glede izpolnjevanja dokumentacije za pošiljanje odpadkov preko meja. Družbi je bilo izrečeno opozorilo po Zakonu o inšpekcijskem nadzoru; SIJ Metal Ravne d. o. o., Ravne na Koroškem - na pregledu ni bilo ugotovljenih nepravilnosti; Talum d. d., Kidričevo - pri pregledu ni bilo ugotovljenih nepravilnosti.