Skoči na vsebino

NOVICA

Kemis po izdani ustni odločbi

Ljubljana, 31. 5. 2017 - Družbi Kemis, d. o. o. je Inšpekcija za okolje in naravo (ION) Inšpekotorata RS za okolje in prostor, 26. 5. 2017,  na podlagi ugotovitev, zaradi varovanja življenja in zdravja ljudi ter varovanja okolja, na podlagi 144. člena, v povezavi z 211. členom Zakona o splošnem upravnem postopku ter 32. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru, izdala ustno odločbo. Zavezanec Kemis, d. o. o. mora glede na ugotovljene kršitve okoljevarstvenega dovoljenja, ki pomenijo ogrožanje zdravja ljudi ter okolja, prenehati z obratovanjem naprave, razen v delu sanacije območja naprave. Kemis lahko trenutno še vedno nastopa kot prijavitelj odpadkov za pošiljanje odpadkov preko meje, vendar ne sme odpadkov zbirati in vršiti obdelave odpadkov, razen v delu, ki se nanaša na sanacijo po nesreči.

 

Več v sporočilu za javnost: tukaj.