Skoči na vsebino

NOVICA

Izdaja ustne odločbe o prenehanju obratovanja družbe Kemis

Ljubljana, 29. 5. 2017 – Inšpektorat RS za okolje in prostor (IRSOP), Inšpekcija za okolje in naravo (ION), je po oddaji Tarča 25. 5. 2017, prejela obvestilo, da družba Kemis, d. o. o. na Vrhniki po požaru še vedno prevzema odpadke. Inšpektorica za okolje je 26. 5. 2017 opravila inšpekcijski pregled. Na podlagi ugotovitev je zaradi varovanja življenja in zdravja ljudi ter varovanja okolja, na podlagi 144. člena, v povezavi z 211. členom Zakona o splošnem upravnem postopku ter 32. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru, izdala ustno odločbo. Zavezanec Kemis, d. o. o. mora glede na ugotovljene kršitve okoljevarstvenega dovoljenja, ki pomenijo ogrožanje zdravja ljudi ter okolja, prenehati z obratovanjem naprave, razen v delu sanacije območja naprave.

 

V skladu z 211. členom Zakona o splošnem upravnem postopku bo inšpekcija po ustni odločbi izdala zavezancu Kemis, d. o. o. pisno odločbo v osmih dneh od ustne odločitve. Inšpekcijski postopek s tem še ni zaključen, ION bo preverjala spoštovanje izreka iz odločbe ter aktivnosti zavezanca v zvezi s sanacijo območja.