Skoči na vsebino

NOVICA

Ponovni nadzor čezmejnega pošiljanja odpadkov

Ljubljana, 27. 3. 2016 – V okviru IMPEL (Mreža EU za implementacijo in okrepitev okoljske zakonodaje) projekta »Okrepljene aktivnosti« (Enforcement actions)" je bila 15. 3. 2017 izvedena koordinirana akcija nadzora pošiljanja odpadkov preko meja, v kateri so sodelovali predstavniki Inšpekcije za okolje in naravo Inšpektorata RS za okolje in prostor (IRSOP), predstavniki Finančne uprave RS (FURS) in predstavniki Policije. Akcija nadzora je bila izvedena v sodelovanju s predstavniki hrvaškega okoljskega inšpektorata in hrvaške carine. Pri pregledanih pošiljkah ni bilo ugotovljenih nepravilnosti.
 

V skupnem nadzoru je bilo pregledanih sedem pošiljk odpadkov preko meja, in sicer pet na vstopu v Slovenijo ter dve na izstopu iz Slovenije: pošiljka odpadnega papirja iz Makedonije za Slovenijo – pošiljko je spremljal pravilno izpolnjen dokument, odpadki so ustrezali navedbam na spremljajoči dokumentaciji; pošiljka odpadnih kovin iz Hrvaške za Slovenijo – pošiljko so spremljali pravilno izpolnjeni dokumenti (odpadni inox, aluminij in medenina), odpadki so bili med seboj fizično ločeni (big-bag vreče) in ustrezali navedbam na spremljajoči dokumentaciji; pošiljka odpadnega železa iz Hrvaške za Slovenijo – prevažalo se je šredirano odpadno železo, dokument je bil pravilno izpolnjen, na pregledu ni bilo ugotovljenih nepravilnosti; pošiljka odpadnega aluminija iz Hrvaške za Slovenijo - pošiljko je spremljal pravilno izpolnjen dokument, odpadki so ustrezali navedbam na spremljajoči dokumentaciji; pošiljka odpadnega železa iz Hrvaške za Slovenijo – prevažalo se je šredirano odpadno železo, dokument je bil pravilno izpolnjen, na pregledu ni bilo ugotovljenih nepravilnosti; pošiljka odpadnega papirja in kartona iz Slovenije na Hrvaško - pošiljko je spremljal pravilno izpolnjen dokument, odpadki so ustrezali navedbam na spremljajoči dokumentaciji; pošiljka odpadnega papirja in kartona iz Italije na Hrvaško - pošiljko je spremljal pravilno izpolnjen dokument, odpadki so ustrezali navedbam na spremljajoči dokumentaciji.

 
Nadzorni organi so v okviru nadzora nadzorovali pravilno označenost tovornih vozil za prevoz odpadkov (tabla »A«) in niso ugotovili nepravilnosti. Naključne akcije nadzora se bodo nadaljevale tudi v prihodnje. V akcije bodo zajete vse vrste transporta (cestni, železniški, ladijski), s katerim se prevažajo odpadki.