Skoči na vsebino

E-OGLASNA DESKA

Po določbah Zakona o splošnem upravnem postopku organ na svoji oglasni deski in na enotnem državnem portalu e-Uprava objavi sporočila o vročanju z javnim naznanilom in razglasi določene izdane upravne akte.

 

Oglasna deska e-Uprave: e-uprava.gov.si/e-uprava/oglasnadeska.html.

 

Vročitev velja za opravljeno po poteku 15 dni od dneva, ko je bilo sporočilo o vročanju z javnim naznanilom objavljeno na oglasni deski organa, ki vodi postopek, in na enotnem državnem portalu e-uprava(5. odst. 96. čl. ZUP).

 

 

Objave v letu 2018:

 

  
objavanaslovnikdokument (zadeva)
10.01.2018

AMEVI GROUP, S.R.O., Mierova 143, 82105 Bratislava, Slovaška - ni dvignil pošte

(neuspešno vročanje obvestila kršitelju o prekršku)

Sporočilo o vročanju z javnim naznanilom,

št. 7100-986/2017-1 z dne 27.09.2017

 

 

 

Objave v letu 2017:

 

   
objavanaslovnikdokument (zadeva)
12.12.2017

ATRIJ CELJE, Ljubljanska cesta 20, 3000 Celje - nima hišnega predalčnika

(neuspešno vročanje odločbe - plačilnega naloga)

Sporočilo o vročanju z javnim naznanilom,

št. 7100-1187/2017-5 z dne 15.12.2017.

11.12.2017Olah Dalibor, Dolgovaške gorice n.h., 9220 Lendava - ni ga v uradnih evidencah (neuspešno vročanje odločbe)

Sporočilo o vročanju z javnim naznanilom,

št. 06122-2952/2013-5 z dne 11.12.2017.

17.11.2017

GMP GRADNJE, d.o.o., Šalek 105, 3320 Velenje - nima hišnega predalčnika

(neuspešno vročanje obvestila o prekršku)

Sporočilo o vročanju z javnim naznanilom

št. 7100-1035/2017-3 z dne 16.11.2017

19.9.2017

ATRIJ CELJE, Ljubljanska cesta 20, 3000 Celje - nima hišnega predalčnika

(neuspešno vročanje zahteve za posredovanje listin)

Sporočilo o vročanju z javnim naznanilom

št. 06172-120/2017-4 z dne 12.9.2017

31.8.2017ŠPORTNI CENTER POHORJE, d.o.o. - v stečaju, Mladinska ulica 29, 2000 Maribor - neznan na tem naslovu (neuspešno vročanje plačilnega naloga)

Sporočilo o vročanju z javnim naznanilom

št. 0618-827/2014-1042 z dne 31.8.2017

31.5.2017

Najvirt Jožef, Sp. Bačkova 15, 2234 Benedikt - nima hišnega predalčnika

(neuspešno vročanje obvestila)

Sporočilo o vročanju z javnim naznanilom

št. 0618-272/2012-28 z dne 31.5.2017

26.5.2017

ATRIJ CELJE, Ljubljanska cesta 20, 3000 Celje - neznan na tem naslovu

(neuspešno vročanje odločbe)

Sporočilo o vročanju z javnim naznanilom

št. 7100-186/2017-10 z dne 26.5.2017

25.5.2017

Lizzi Armando, Hlebova ulica 4, 2000 Maribor - neznan na tem naslovu

(neuspešno vročanje odločbe)

Sporočilo o vročanju z javnim naznanilom

št. 06122-2693/2014-16 z dne 25.5.2017

12.4.2017

ATRIJ CELJE, Ljubljanska cesta 20, 3000 Celje - neznan na tem naslovu

(neuspešno vročanje odločbe)

Sporočilo o vročanju z javnim naznanilom

št. 7100-1068/2016-7 z dne 12.4.2017

11.4.2017

RADIAL PTUJ, d.o.o. - v stečaju, Cvetkov trg 1, 2250 Ptuj - neznan na tem naslovu

(neuspešno vročanje odločbe)

Sporočilo o vročanju z javnim naznanilom

št. 06122-06122/2016-18 z dne 11.4.2017

11.4.2017

RADIAL PTUJ, d.o.o. - v stečaju, Cvetkov trg 1, 2250 Ptuj - neznan na tem naslovu

(neuspešno vročanje sklepa)

Sporočilo o vročanju z javnim naznanilom

št. 06122-06122/2016-17 z dne 11.4.2017

20.3.2017

Eferl Franc, Lackova 41A, 2000 Maribor - neznan

(neuspešno vročanje sklepa)

Sporočilo o vročanju z javnim naznanilom

št. 06122-1834/2014-16 z dne 17.3.2017

15.3.2017

Lesić Janez, Kočevska Reka 2, 1337 Kočevska Reka - odklenjen hišni predalčnik

(neuspešno vročanje odločbe)

Sporočilo o vročanju z javnim naznanilom

št. 7100-898/2016-5 z dne 14.3.2017

15.3.2017

Lesić Janez, Kočevska Reka 2, 1337 Kočevska Reka - odklenjen hišni predalčnik

(neuspešno vročanje sklepa)

Sporočilo o vročanju z javnim naznanilom

št. 06122-10/2015-6 z dne 14.3.2017

15.3.2017

Marijanović Dijana, Podgorska ulica 23, Kočevje - preseljena

(neuspešno vročanje odločbe)

Sporočilo o vročanju z javnim naznanilom

št. 7100-742/2016-7 z dne 14.3.2017

8.3.2017

RADIAL PTUJ, d.o.o., Cvetkov trg 1, 2250 Ptuj - neznan na tem naslovu

(neuspešno vročanje obvestila)

Sporočilo o vročanju z javnim naznanilom

št. 7100-33/2017-8 z dne 7.3.2017

8.3.2017

GMP GRADNJE, d.o.o., Šalek 105, 3320 Velenje - nima hišnega predalčnika

(neuspešno vročanje odločbe)

Sporočilo o vročanju z javnim naznanilom

št. 7100-68/2016-10 z dne 7.3.2017

27.2.2017

SONČNA ENERGIJA, d.o.o., Kidričeva ulica 24, 3000 Celje - nima hišnega predalčnika

(neuspešno vročanje sklepa)

Sporočilo o vročanju z javnim naznanilom

št. P06122-27/2013-34 z dne 27.2.2017

27.2.2017

Bečkei Bojan, Podgorska ulica 23, Kočevje - neznan na tem naslovu

(neuspešno vročanje zapisnika)

Sporočilo o vročanju z javnim naznanilom

št. 06122-5/2015-46 z dne 21.2.2017

22.2.2017

Bečkei Bojan, Podgorska ulica 23, Kočevje - neznan na tem naslovu

(neuspešno vročanje odločbe)

Sporočilo o vročanju z javnim naznanilom

št. 7100-746/2016-7 z dne 21.2.2017

27.1.2017

SENTINA, d.o.o., Dogoška cesta 33, Maribor - neznan na tem naslovu

(neuspešno vročanje obvestila)

Sporočilo o vročanju z javnim naznanilom

št. 7100-101/2017-4 z dne 27.1.2017

24.1.2017

SENTINA, d.o.o., Dogoška cesta 33, Maribor - neznan na tem naslovu

(neuspešno vročanje sklepa)

Sporočilo o vročanju z javnim naznanilom

št. 06182-2114/2016-12 z dne 24.1.2017