INŠPEKCIJA ZA OKOLJE IN NARAVO

 

V delovno področje Inšpekcije za okolje in naravo sodi opravljanje upravnih in strokovnih nalog, ki se nanašajo na inšpekcijski nadzor nad spoštovanjem okoljevarstvenih, naravovarstvenih in vodovarstvenih predpisov ter predpisov s področja nadzora kemikalij in gensko spremenjenih organizmov.

 

Inšpekcijo za okolje in naravo vodi direktor inšpekcije. Za svoje delo in za delo inšpekcije, ki jo vodi, je odgovoren glavnemu inšpektorju.