Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DELOVNA PODROČJA

 

V Inšpektoratu RS za okolje in prostor delujeta dve inšpekciji in sicer:

  1. Inšpekcija za okolje in naravo
  2. Gradbena, stanovanjska in geodetska inšpekcija

 

 

PRIJAVA DOMNEVNIH NEPRAVILNOSTI:

 

Prijave oz. pobude za ukrepanje se v inšpekcijskem postopku upoštevajo le kot informacija o domnevnih nepravilnostih. Prijavitelj nima položaja stranke v inšpekcijskem postopku in ne more zahtevati uvedbe postopka. Inšpekcijski postopek se namreč začne in vodi po uradni dolžnosti in v javnem interesu.

 

Prijavo lahko podate osebno v času uradnih ur: v ponedeljek in sredo od 9. do 11. ure.

 

V prijavi navedite čim več podatkov. Iz prijave mora biti razvidna lokacija predmeta prijave ter domnevne nepravilnosti (npr. identifikacija objekta oz. spornih del, po možnosti ime investitorja in izvajalca, opis del, fotofrafija). Za prijavo se upravna taksa ne plača.

 

Prijava je lahko anonimna. V tem primeru prijavitelju ne odgovarjamo na e-pošto in ga ne obvestimo o sprejetih ukrepih (če to zahteva).

 

Inšpektor je dolžan varovati tajnost vira prijave in vira drugih informacij, na podlagi katerih opravlja inšpekcijski nadzor, skladno s 16. členom Zakona o inšpekcijskem nadzoru.

 

Če inšpektor v postopku ugotovi, da je prijava lažna, ustavi postopek.

 

Z globo 500 EUR se kaznuje fizična oseba in samostojni podjetnik, z globo 1.500 EUR pa pravna oseba, ki inšpekciji poda lažno prijavo.

 

Prijavo lahko posredujete ustno (osebno, po telefonu) ali pisno (po pošti ali e-pošti).

 

Obrazec za prijavo: tukaj.